ceviz

getirir bir araya

gelir bir araya

kaçmaz.

ifade eder kendini,

ortadan konuşur..

alttan konuşur…

ama omurgasını yadsımaz.

 

bahçesi açıktır,

giren girebilir,

ama girmek istedi diye değil…

her kuşun eti yenmez, söylüyorum!

yeme beni mi diyorsun,